קצרצרים

אני כבר לא שם. וזה טוב.

אני עובר שלב.

כל יום אני לומד משהו חדש.

ואת החדש צריך לשים במילים.

לאחסן תחת כותרת.

שלא ילך לאיבוד.

תובנות.

אותם אחלוק ביני לבין עצמי. בדרך.

אני אין לי אלוקים